С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Алданци, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Алданци, Општина Крушево (плански период 2021

Read more

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог  Урбанистички план за село Норово, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Норово, Општина Крушево (плански период 2021

Read more

СООПШТЕНИЕ за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог  Урбанистички план за село Борино, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Борино, Општина Крушево (плански период 2021

Read more

Економични и современи ЛЕД светилки за модерно осветлување на Крушево

Крушево ќе добие современо ЛЕД осветлување кое ќе придонесе за голема заштеда и квалитетно осветлување. Општина Крушево го потпиша договорот

Read more

реконструкцијата на спортската сала, кровната конструкција и тоалетите во ООУ Никола Карев – Крушево

Во тек е реализација на градежните активности за реконструкцијата на спортската сала, кровната конструкција и тоалетите во ООУ Никола Карев

Read more