Туристичка понуда

На интернет порталите krushevo.com, weekendinkrusevo.com и krusevoadrenaline.com можете да најдете информации за дел од сместувачките капацитети, календар на настани и предлог локалитети за посета:

Сместување: https://krushevo.com/mk/accommodation

Календар на настани: https://krushevo.com/mk/events

Предлог тури: https://krushevo.com/mk/explore

За сите дополнителни информации контактирајте не: 048 477 061, Opstinakrusevo@krusevo.gov.mk