Податоци од мерните станици го потврдуваат статусот на Крушево како дестинација – воздушна бања со висок квалитет на воздухот.

Во рамките на проектот за прекугранична соработка „Крушево и Елбасан – призната прекугранична туристичка дестинација“ во Крушево е поставени се

Read more