2022

ТЕКОВЕН ПРОЕКТ

„Крушево и Елбасан – препознатлива прекугранична туристичка дестинација“

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

  • Набавка на камион за отпад
  • Набавка на теренско возило за ЈП „Комуна“ Крушево
  • Изградба на резервоар за вода во с. Јакреново
  • Изградба на резервоар за вода во с. Пресил
  • Реконструкција на дел од ул. Питу Гули со изградба на паркинг
  • Опремување на ТППЕ Крушево
  • Реконструкција на улица во центар на Крушево