Состав

1. Андреј Николоски – од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
Претседател на Советот на Општина Крушево
078359248

 

andrej.nikoloski@gmail.com

2.Александра Тирчоска од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
078/846-774
aleksandratircoska@ymail.com
3. Хибрахим Хуремод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
070/478-309
Huremhibrahim@gmail.com 
4. Фросина Николоскаод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
078/ 967 – 517
frosina.nane@yahoo.com
5. Абип Рушитоски – од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
075/519-338
rushitoskiabip@gmail.com
6. Костандина Стојаноскаод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
078/360 – 253
zelozina@hotmail.com 
7. Љулзим Адеми – од советничката листа на Алијанса за Албанците/Алтернатива;

075 747 707
Lulzimademi1986@gmail.com
8. Сашо Дамјаноски -од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

070 307 948
damjankomerc@yahoo.com

9. Влатко Стојаноски – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ

078 481 044
Vlatkostojanoski4@gmail.com

10. Методија Котески – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

075 290 046
Metodija.koteski@gmail.com

11. Ејџан Исмаили – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

075 747 707
Lulzimademi1986@gmail.com