Граѓански буџет

Општина Крушево интензивно работи на вклучување на граѓаните во креирањето на буџетот. Овој процес започна од 26-ти декември 2017-та година и продолжува до денес. Делумно самоиницијативно, дел преку проекти односно партнерство со невладини организации.

Во продолжение линкови до активностите на општина Крушево.

Буџет за сите – разговор со граѓаните од Бучин и Норово

Консултации со граѓаните за буџетот за 2021 година

Општина Крушево најмногу ги реализира барањата на граѓаните, обезбедува највисок процент на буџетско учество

Буџетот за 2020 го правиме заедно со граѓаните

„Јас и буџетот на општина Крушево“: Дебата на граѓаните со претставници од локалната власт, УСАИД, професори и невладин сектор

Информативен корнер: Биди информиран, биди активен чинител во креирањето на буџетот во твојата општина

Тркалезна маса во Крушево: „Буџети и јавни набавки: Вклученост на локалните засегнати страни во нивно креирање и мониторинг”

Дебата со младите за буџетот за 2018: Повеќе пари за спорт, туризам, извори на вода