Е-општина

Општина Крушево цели кон дигитализација на своите услуги. Покрај достапноста на градоначалникот и советниците физички, локалната самоуправа електронски алатки кои овозможуваат комуникација со функционерите и на тој начин.

Најпрво тоа се врши преку електронските пошти кои овозможуваат директна комуникација и повратен одговор.

opstinakrusevo@krusevo.gov.mk
tome.hristoski@krusevo.gov.mk

Достапни се и контактите од членовите на советот на општина Крушево

Во функција е и можноста за електронско пријавување проблем

Пријави проблем до општина Крушево (google.com)

Дополнително и информациите од јавен карактер можат да се добијат по електронски пат