Јавни повици

Јавен повик за распределба на финансиски средства од буџетот на општина Крушево за 2022 година за здруженија и фондации од општина Крушево

Линк до огласот – ЈАВЕН ПОВИК за распределба на финансиски средства од Буџетот  на Општина Крушево за  2022 година за здруженија и фондации од Општина Крушево (krusevo.gov.mk)