Секретар на Општина Крушево

Мина Миленкоска

тел: 075 499 180

mail: minamilenkoska@yahoo.com