Europe is Eazy

Општина Крушево учествува во проектот „Јуроп ис изи“ (Europe is Eazy) во рамки на програмата на Европската Унија „Европа за граѓаните“ (Europe for Citizens).

Повеќе информации за проектот на линкот.

Municipality of Krusevo participates in the Europe is Eazy project part of the Europe for Citizens EU programme.

More information on the link.