Извештаи

По Јавен повик За распределба на финансиски средства од Буџетот  на Општина Крушево за  2023 година за здруженија и фондации од Општина Крушево