Буџет 2017

Фискална табела

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Биланс на капитални расходи

Биланс на тековно-оперативни расходи

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Функционални расходи по програми

Посебен дел на Буџетот

Преглед на расходите по проекти – развојни програми 2017-2019

Завршна сметка (2016)

Завршна сметка (2016)

Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ „Никола Карев“ Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Ник Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршена сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев

Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка ООУ Никола Карев Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК

Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК Завршна сметка НК

Завршни сметки за 2016 – СОУ „Наум Наумовски Борче“