Јавна анкета по Елаборат за воспоставување на пешачки и велосипедски патеки на територијата на Општина Крушево

Врз основа на член 6,став (9) од Законот за планинските патеки („Службен весник на РМ“, бр.38/14 ), Општина Крушево организира

Read more

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета – УП за изградба на фотоволтаична електрана на КП бр. 2463, 2464, 2465, 2466, 2467 и КП 2468 КО Крушево – вгр.

Врз основа на член 22 став (1) точка 1 и член 50 став (1) точка 4 и точка 5 од

Read more