ЈАВЕН ПОВИК за негувател/ка за помош и нега на стари и немоќни лица и лица со попреченост

Врз основа на потпишаниот договор на Oпштина Крушево во соработка со Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска организација

Share
Read more

ЈАВЕН ПОВИК За распределба на финансиски средства од Буџетот на Општина Крушево за 2020 година за здруженија и фондации од Општина Крушево

Врз основа на донесената Методологија за определување на критериуми за доделување на финансиска поддршка на здруженија и фондации од Буџетот

Share
Read more

ЈАВЕН ПОВИК За распределба на финансиски средства од Буџетот на Општина Крушево за 2019 година за здруженија и фондации од Општина Крушево.

Јавниот повик се распишува за доделување на финансиските средства предвидени во Ставката 463 –  Трансфер до Невладини организации oд Буџетот

Share
Read more

ЈАВЕН ПОВИК до доверителите на Општина Крушево и доверителите на единките корисници основани од Општина Крушево за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за финансиска поддршка на Единиците на локалната самоуправа и единки корисници

Share
Read more
error

Следете не и бидете први што ќе дознаете за секоја новина во нашата општина!