Општина Крушево објавува интерен оглас

Општина Крушево објавува Интерен оглас бр.1/2023 за унапредување на административен службеник во општина Крушево за работно место УПР 0101 Б04 000 – Раководител на одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина 1 (еден) извршител.

Целиот оглас и подетални информации подолу во објавата.