Решение за експропријација и спроведување во Катастар на локалниот пат од с.Врбоец до с.Кривогаштани и од с.Врбоец до с.Св.Митрани

Градоначалникот Томе Христоски го потпиша Решението за експропријација и спроведување во Катастар на локалниот пат од с.Врбоец до с.Кривогаштани и

Read more