Крушево – град на културата за 2023

Соработка со локалната власт ги даде посакуваните резултати, имаме побогата и поразновидна културна понуда која ќе го зајакне на економскиот развој и развојот на туризмот на локално ниво.

🇲🇰 Вреди во Крушево да се дојде барем еднаш оваа година, за да ја проследи културната фузија на традиција и младост и да понесеме нови искуства кои ќе бидат темел на подобра иднина на нашето единственото Крушево.