Виртуелна 3Д тура

Како помош на бизнисите што беа тешко погодени од корона кризата, меѓу кои и бизнисите во туризмот, Европската банка за обнова и развој European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), со донаторски средства од Норвешка, а во соработка со Невладината организација “Здружение за туризам и угостителство” од Крушево https://feelkrusevo.mk/ поддржа подготовка на промотивен материјал преку 360 виртуелни тури низ Крушево и неговата околина. Оваa невладина организација здружува микро и мали компании, како и поединци вклучени во туристичката дејност- имено, преку 80% од регистрираните компании во Крушево и околината се занимаваат со туризам и се клучни за опстанокот и развојот на општината. Уживајте во виртуелната тура https://vrport.viewin360.co/share/collection/7vTp2?logo=bWVkaWEvNTM5OTMvNjQ0OS0zYjUwLTkxODEtNDU2OC5wbmc=&info=0&logosize=200&fs=1&vr=1&zoom=1&gyro=0&thumbs=1 и посетете го Крушево – град на културата за 2023 година.