Постапката за финансирање на здруженија и спортски клубови се става во мирување

Градоначалникот на општина Крушево донесе Решение за ставање во мирување на постапката за донесување на Одлука за распределба на средства од Буџетот на Општина Крушево за 2024 година, наменети за финансирање на програмски активности на Здруженија и фондации.

Оваа одлука се носи поради распишувањето на изборите за претседател на државата.

Решението можете да го погледнете во документот подолу.