Отварање на етно саем

Крушево оваа година е подвижен музеј на најубавото, исконското, непроценливо фолклорно богатство, негувано од нашите сограѓани и е жариште на културниот бран, кој не обедини сите, со цел да го отсликаме македонскиот идентитет.

Етно саемот го претставува уникатниот изглед на куќите, крушевската соба во еден историски момент по кој Крушево е познато.