Активна транспарентност во Општина Крушево

Активна транспарентност на Општина Крушево/Municipality of Krusevo за 2023 година – ,,МНОГУ ДОБРА”.

📈Скок за три нивоа од 2017 до 2023 година

Просечна▶️Добра▶️Многу добра

❎ 2017 година 🟰31,3%

✅ 2023 година 🟰 81,4%

Извор: Центар за граѓански комуникации

Заедно со вработените во Општина Крушево покажавме и докажавме како одговорно, чесно, транспарентно и отчетно се води локалната власт!!!