Работна средба со Амбасадор на Унгарија

Денес остваривме работна средба со Амбасадорот на Унгарија Н.Е. Андраш Клеин, со која ја продолжуваме соработката во повеќе области од опшественото живеење.

Да продолжиме да ја негуваме традицијата со пријателство, солидарност и разбирање помеѓу двата народи.

Споделуваме исти вредности и заедно даваме значаен придонес кон градење и зацврстување на пријателството!