ПРО ЛОКАЛ објавува ПОВИК

за вклучување на 15 млади лица од општините Новаци, Могила, Демир Хисар, Долнени, Кривогаштани, Ресен и Крушево во активностите на проектот

Fast Forward – Развој на вештини на младите од Пелагонија за подобра иднина