Во понеделник дератизација во Крушево

Почитувани граѓани на град Крушево.

Во понеделник ќе се врши дератизација во град Крушево. Оваа пролетна дератизација ќе се спроведе на сите шахти во градот.

Активноста ќе започне во 10 часот.

Дератизацијата се спроведува во соработка со Центарот за јавно здравје Прилеп.