Градежни активности за проширување на сообраќајницата на влезот на градот

Благодарност до нашите сограѓани Ставре и Перо Николоски кои отстапија дел од своето дворно место со цел проширување на тесното грло од сообраќајницата.