25 април до 1 мај – неделен информатор

Во неделниот информатор за периодот од 25-ти април до 1-ви мај општина Крушево ги реализира следните активности:

  • Пролетната генералка продолжува
  • 4,8 милиони денари за проекти на предлог на граѓаните
  • Патрон празник на ОУ „Никола Карев“, прекин на штрајкот
  • Нови дрвца околу Крушевско Езеро, Крушево е наша иднина
  • Одбележување на денот на македонската полиција во Крушево