Најнов неделен информатор – 28 март – 3 април

Содржина

  • Започнува реализацијата на „Крушево и Елбасан –
    признаена прекугранична туристичка дестинација“ –
    прилог на Инфокомпас
  • Чистење на речно корито во Алданци, и оспособување пристапен пат во Норово
  • Голема акција за чистење на 6 мај – Генералка викенд
  • Старите контејнери се заменуваат со нови
  • Традиционален маскенбал по повот 1 април – Денот на шегата