Контакт за пријава на бездомни кучиња

Почитувани,

Вашите пријави и поплаки за бездомни кучиња можете да ги испраќате до општината од каде што ќе се контактира компанијата-изведувач и ќе излезе на терен.

За вашите пријави користете го следниот телефонски број:
075 572 745.

Со ова ќе обезбедиме брз одговор на барањата на граѓаните, хуман третман на бездомните кучиња и безбедност на граѓаните.