Активности во првата недела од февруари

Во периодот од 01.02. до 07.02. општина Крушево и градоначалникот Томе Христоски ги спроведоа следните активности:

  1. Закажано уште едно параглајдинг првенство
  2. Микрочипови за бездомни кучиња
  3. 65 години Државен Архив Прилеп
  4. Општина Крушево објавува два тендери
  5. Зафаќање на води во населба „Трстеник“

За сите овие содржини можете да прочитате повеќе во неделниот информатор во документот подолу.