Фонд за иновации објавува јавен повик за млади истружувачи

Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Министерството за образование и наука објавуваат повик за млади истражувачи од основните и средните училишта во Македонија.

Целосниот повик и потребните документи за аплицирање можете да ги погледнете на официјалната интернет страница на Фондот за иновации и технолошки развој.

http://www.fitr.mk/predizvikzamladi2/?fbclid=IwAR28Qbc_rqKSIeD0akJBf-_KQ3yQboLkfJ8k4t0w_Vop-YVGCc4oG0wlX4Y

Please follow and like us:
Share