Почетна » Вести » ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за поднесување барања за користење на простор на јавна површина

ИЗВЕСТУВАЊЕ за продолжување на рокот за поднесување барања за користење на простор на јавна површина

Спомен куќа Тоше Проески

krusevo

Се известуваат сите правни и физички лица кои се заинтересирани за закупување на простор пред деловни простории на јавни површини дека рокот за поднесување на барањата е продолжен до 02.05.2017год.

Заинтересираните лица е потребно да достават барање до Општина Крушево и во прилог да ги достават потребните документи:

  • Извод од регистарот на дејности;
  • Налог за платени административни такси;
  • Употребна дозвола;
  • Прецизен опис на комерцијалните услуги кои ќе ги дава на јавната пешачка површина;
  • Согласност за исполнување на минимално техничките услови за вршење на дејноста;
  • Скица од просторот кој се бара да биде одобрен.
Сподели

Туристички Портали