Извори на вода

Денес се зафаќаат нови извори на вода кои ќе ги намалат трошоците за струја и обврските кон Студенчица

📌 Со овој зафат дополнително снабдување со вода добиваат граѓаните од с. Норово, но новите извори имаат многу големо значење за водоснабдувањето на градот и сите населени места

❎ Очекуваме недостатоците на вода во Норово да се сведат на нула

🚰 Зафаќањето на нови извори значи помали сметки од водоснабдителниот систем Студенчица, намалување на загуби и драстично намалени сметки за струја