Неделен информатор – прва недела од март

Прочитајте го најновиот неделен информатор. Содржина:

  1. Општина Крушево објавува анкета за работењето на дом на
    култура „Наум Наумовски Борче“
  2. Проект број 8 од отчетот на градоначалникот за првите 100 дена
  3. Јавен повик за финансирање на здруженија и спортски клубови
  4. Прв координативен состанок, Прекугранична соработка со Албанија
  5. Механизацијата на „Комуна“ на терен во расчистување на снегот