Почетна » Вести » ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

Врз основа на член 87 од Статутот на Општина Крушево (,,Сл. гласник на Општина Крушево’’ бр.1/2007 и 16/14) а во врска со решението за разрешување на членово на Локален Малдински Совет на Општина Крушево бр.08-257/7 од 23.02.2018 година, Градоначалникот на Општина Крушево објавува

ЈАВЕН ПОВИКА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ

Образец-СМ1,СМ2,СМ3-за пријавување на јавен повик

Share