Неделен информатор – 07.03. – 13.03

Најновиот неделен информатор за периодот од 07.03.2022 до 13.03.2022 ги вклучува следните активности:

  1. Се исплаќаат членовите на избирачки одбори, локални
    избори 2021
  2. Анкета за СОУ „Наум наумовски Борче“
  3. Градоначалникот го честита 8-ми март
  4. Градоначалникот на средба со градоначалници – лидери во финансиска транспарентност
  5. Ноќното скијање продолжува

Неделниот информатор можете да го преземете подолу