Објавен тендерот за изградба на пат до Крушевско езеро

На Електронскиот систем за јавни набавки е објавен тендерот за изградба на патот од завршетокот на старото корзо на „Гумење“ до Крушевско езеро.

Огласот за „јавна набавка на работи – изградба и уредување на патна инфраструктура во локалитет Крушевско езеро“ е финансиран од Агенција за поддршка на земјоделството и руралниот развој.

Огласот за јавната набавка можете да ја погледнете на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/506c98e0-0312-46c2-a790-bf30372b2e23/14Обја

Please follow and like us:
Share