Официјални профили на градоначалникот и локалната самоуправа на сите социјални мрежи

Почитувани граѓани на општина Крушево, почитувани медиуми,

Официјални профили на локалната самоуправа и градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски се следните:

Фејсбук: https://www.facebook.com/TomeHristoskiKrusevo/?ref=bookmarks

Инстаграм: https://www.instagram.com/tome.hristoski/

Твитер: https://twitter.com/HristoskiTome?lang=en

Сите објави на локалната самоуправа и активностите на градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски можете да ги следите на сите погоре именувани профили на социјалните мрежи.

Општина Крушево,
08.01.2019.

Please follow and like us:
Share