Објавен тендер за изработка на техничка документација за реконструкција на патот Стопанство – с. Норово

Општина Крушево објавува тендер за набавка на услуги за изработка на техничка документација за реконструкција на патот Стопанство – с. Норово.

Во оваа објава можете да најдете прикачени два документи за потребите на понудувачите. Едниот со поедноставена тендерска документација, а другиот – оглас за барање за прибирање на понуди.

2-Тендерска-техничка документација пат Стопанство с.Норово (1)

Барање за прибирање понуди_Набавка на услуга за изработка на техничка документација-ажурирана геодет (1)

Please follow and like us:
Share