Јавна анкета по Елаборат за воспоставување на пешачки и велосипедски патеки на територијата на Општина Крушево

Врз основа на член 6,став (9) од Законот за планински патеки („Службен весник на РМ“, бр.38/14 ), Општина Крушево организира ЈАВНА АНКЕТА по Елаборат за воспоставување на пешачки и велосипедски патеки на територијата на Општина Крушево.

Анкетните листови се подигнуваат од Центар за информирање на граѓаните на Општина Крушево и од веб страната на Општина Крушево, а се доставуваат во Центар за информирање на граѓаните на Општина Крушево во рокот предвиден за доставување на забелешки и мислења.

За повеќе информации следете ги линковите подолу.

ПРАВИЛНИК ЗА ЕЛАБОРАТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПЕШАЧКИ И ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ

АНКЕТЕН ЛИСТ

 

Please follow and like us:
Share