Почетна » Документи од јавен карактер

Документи од јавен карактер

Општина  Крушево како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Наташа Папакоча
тел. +389 (0)70-388-704
e-mail: ntaleska@gmail.com

Категории на објави