Почетна » Совет » Состав

Состав

1. Тома Петроски - од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
Претседател на Советот на Општина Крушево

 

2.Евгенија Петроска - од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

3. Перо Котескиод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

4. Абуш Изеироски -од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

5. Садат Имероскиод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

6. Евгенија Ангелкоскаод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

7. Еран Мемедоски - од советничката листа на ДУИ;

 

8. Киро Сотироски -од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

 

9. Александра Мијајлевска-Стефановска – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ

 

10. Александар Стојчески - од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

 

11. Агапи Чункоска - од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

 

Share

Категории на објави