Почетна » Совет » Состав

Состав

1. Нико Чонески - од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ во коалиција со други политички партии; Претседател на Советот на Општина Крушево

 

2.Никола Јованоски - од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ во коалиција со други политички партии;

 

3. д-р Лидија Маркоска Кардула - од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ во коалиција со други политички партии;

 

4. Тони Вренцовски - од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ во коалиција со други политички партии;

 

5. Пеце Аџиоски - од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ во коалиција со други политички партии;

 

6. Агапи Чункоска - од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ во коалиција со други политички партии;

 

7. Андигона Анѓелеска - од советничката листа на СДСМ;

 

8. Василика Чавкароска - од советничката листа на СДСМ;

 

9. Спасе Стојчески - од советничката листа на СДСМ;

 

10. Сашо Бончаноски - од советничката листа на СДСМ;

 

11. Садем Имероски - од советничката листа од СДСМ;

 

Сподели

Туристички Портали

Категории на објави