Состав

1. Тома Петроски – од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
Претседател на Советот на Општина Крушево

 

2.Евгенија Петроска од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

3. Перо Котескиод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

4. Абуш Изеироскиод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

5. Садат Имероскиод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

6. Евгенија Ангелкоскаод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;

 

7. Еран Мемедоски – од советничката листа на ДУИ;

 

8. Киро Сотироски -од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

 

9. Александра Мијајлевска-Стефановска – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ

 

10. Александар Стојчески – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

 

11. Агапи Чункоска – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;

 

Share