Почетна » Градоначалник » Биографија

Биографија

10155671_1408512049412552_2003395210_n

Ѓорги Дамчески е роден на 20 април 1961 година во Крушево. Средно образование завршил во општата гимназија „Наум Наумоски – Борче“ во Крушево. После неговото завршување на Медицинскиот факултет во Скопје, каде се стекнал со статус дипломиран лекар по општа медицина се вработува во ЈЗУ „ Здравстевн дом “ Крушево каде работи како лекар по општа медицина.

Од 1995 до 1999 година се стекнал со специјалистички стаж по Интерна Медицина на катедра та по Интерна Медицина во Скопје по што во 1999 година го положува специјалистичкиот испит по Интерна медицина. Од 1999 година продолжува да работи во ЈЗУ „ Здравстевн дом “ Крушево како доктор-специјалист по интерна медицина се до 2006 година кога станува Директор на Здравствениот дом во Крушево.Функцијата директор ја обавува се до 2013 година кога станува Градоначалник на Општина Крушево.

Човек кој особено ги почитува семејните вредности. Оженет и тако на едно дете.

Во неговата долгогодишна кариера на лекар се стекнува со многу сертификати и признанија од областа на медицината.

Во 2000 год. добива Сертификат за ехокардиолошка школа од Институт от за срцеви заболувања при Клинички от центар во Скопје . Во 2007 год. добива Сертификат за ехокардиографија од ЈЗУ “Универзитетска клиника за кардиологија” Скопје . Има добиено многу Сертификати за учество и едукација од научни здруженија на ендокринолози,дијабетолози, гастроентеро-хепатолози, опстетричари, гинеколози, кардиолози како и Сертификати од симпозиуми од оддел от за Кардиологија при Клиничка та болница “Систина” и специјална та болница “Филип Втори” . Исто така добил и Сертификат од центарот за обука и развој на кадрите КДС-Скопје .