Почетна » Проекти

Проекти

Проекти од областа на инфраструктурата за 2015г.

За 2015г. општина Крушево обезбеди финансиски средства за повеќе проекти од областа на инфраструктурата кои ќе придонесат за подобрување на патнaтa мрежa во општината...

Потпишан договор помеѓу општина Крушево и Светска Банка

Потпишан договор помеѓу општина Крушево и Светска Банка во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги за поставување на 255 водомери во населените места Алданци, Норово и Саждево. Целта на проектот е подобрување на водоснабдувањето и рационално користење на водата за пиење.

ПРОЕКТ „Јакнење на крушевската жена“

Трет успешно реализиран проект на Општинa Крушево за оваа година. Во соработка со Мисијата на УСАИД и асоцијацијата Finance Think во Крушево започна проектот „Зајакнување на жените од Крушево преку здружување за производство, промоција и продажба на традиционални и еколошки производи“.

Сподели