Образовни Институции

Образование и образовни институции
Во Општина Крушево има 2 основни училишта и 1 средни училишта во кои годишно се образуваат околу 1178 ученици. Потреба од проширување на образовните капацитети постои во насока на високото образование.

За предучилишно образование постои и работи 1 организациони единици на предучилишната установа „Гонча Туфа“. Во градинката се опфатени околу 50 деца, а просториите во кои престојуваат се естетски уредени, адекватни и и одговараат на педагошките барања и норми.

Во општината постои и еден дневен Центар за згрижување на дева со посебни потреби во кој што се згрижени 15 деца.

Општа констатација е дека и покрај тоа што училиштата главно не се современо опремени, тие сепак ги задоволуваат основните критериуми за образование.

СОУ ,,Наум Наумовски – Борче,, Крушево

http://www.nnb.edu.mk/

ОУ ,,Никола Карев,, Крушево

ОУ ,,Кирил и Методиј,, с.Бучин