Почетна » Регулативи » Регулирање на даночната обврска по основ подарок на недвижности

Регулирање на даночната обврска по основ подарок на недвижности

Спомен куќа Тоше Проески

Потребни документи:
– Договор за подарок во 8 примероци потпишани од странките;
– Доказ за сопственост (договор, пресуда, решение и сл.) (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија);
– Поседовен лист или имотен лист (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија);
– Уверение за регулирани даночни обврски на сите странки;
– Уплатница пп-50 со уплатени 250,00 денари.

Сподели

Туристички Портали