Почетна » Posts tagged 'с.Свето Митрани'

Архива на тагови: с.Свето Митрани

с.Свето Митрани ќе добие уште една пешачка улица

Во тек е изградба на пешачка улица во с.Свето Митрани.

Се работи за Крак 4, во површина од 700м2.

Вредност на инвестицијата: 800.000 ден.

Извор на финансирање: ЈПП и Општина Крушево

Изведувач: „Пела Транс“ Прилеп

Share

Најсреќните учесници на одбележување на празникот Богојавление-Водици 2017 година од с.Пуста Река, с.Врбоец, с.Св.Митрани и с.Бучин на прием кај Градоначалникот на Општина Крушево

Најсреќните учесници на одбележување на празникот Богојавление-Водици 2017 год. од

с.Пуста Река – Влатко Павлески,

с.Врбоец – Христијан Нешкоски,

с.Св.Митрани- Дејанчо Маркоски  и

с.Бучин – Васко Јосивоски,

на прием кај Градоначалникот на Општина Крушево.

Во таа пригода им беа доделени скромни подароци во духот на Македонската православна црква.

Share

Завршен настан на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Бучин

Со сечење на лента, се прослави успешната реализација на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, имплементиран од  ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с. Бучин.

Имено, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Бучин е едно од 13-те училишта во Македонија кое доби грант од УСАИД во висина од  20.000 ЕУР.  Со овие средства се заменија прозорците и вратите во матичното училиште во с.Бучин и се постави и нов училишен под во подрачното училиште во с.Свето Митрани.

Освен големиот грант, ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Бучин доби и дополнителни два помали грантови од УСАИД кои беа искористени за набавка на нови спортски реквизити наменети за матичното училиште во с.Бучин како и за подрачните училишта во с.Свето Митрани и с.Пресил.  Се  постави опрема за играње кошарка во училишните дворови во с.Свето Митрани и с.Пресил, а  дополнително училишниот двор во  подрачното училиште во с.Пресил се поплочи со бекатон плочки.

Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието се имплементираше од страна на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во с.Бучин, со поддршка на Општина Крушево, Министерството за образование и наука како и невладината организација МЦГО.

 

 

 

Share

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ 2013-2016 год. ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА КРУШЕВО

Се  реконструира  локалниот пат Кривогаштани – с.Свето Митрани – с. Милошево – с. Пресил – с. Бучин во вкупна должина од 7км.

Реконструкцијата опфаќаше проширување на коловозот на 3,5 метри,  гребење на постоечкиот асфалт, тампонирање и поставување на нов слој асфалт.

Вкупна вредност на проектот изнесува 430. 000 ЕУР, средства обезбедени од Светска Банка и Европска Инвестициона Банка.

 

Се поплочија со бекатон плочки повеќе пешачки улици во с.Свето Митрани:

1. Крак 2, во вкупна површина од 953,87 м2.

2. Крак 3, во вкупна површина од 577,13м2. Средствата во висина од 602. 330 денари беа обезбедени  од Светска Банка , со грант преку Министерство за финансии на Р.Македонија.

3. Крак 5, во должина од 200м. Средства во висина од 693. 950 денари обезбедени  преку Јавното претпријатие за државни патишта на Р.Македонија.

 

Со подршка од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  во с.Бучин се асфалтира улица со вкупна должина од 1км. Вредноста на инвестицијата е 4. 453.900 денари.

 

Со средства обезбедени од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура, во висина од 4.565 788 денари без ДДВ, се асфалтираа улици во с.Врбоец, улица 1 и улица 2, во вкупна должина од 1.177м.

 

Со бекатон плочки се поплочија и пешачки улици во населените места:

- с. Врбоец , во  површина  од 185m, пешачка патека кон училиштето.

- с. Норово , во површина од 175mпешачка патека кон училиштето

- с. Пуста Река , во површина од 285m2

 

Со заеднички заложби на локалната самоуправа Крушево, Рудник Демир Хисар АД, Сопотница и Даки Даме Транс ДООЕЛ, с. Белче се тампонира пристапниот пат до манастирот Св. Ѓоргија во с.Бучин, во должина од 1,5 км.  Локалната самоуправа партиципираше со финансиски средства во висина од 40.000 денари.

 

Се тампонираа повеќе локални патишта и улица

- с. Бучин – тампонирани 5км патишта

- Извршен ископ на канал, затрупување и рамнење на улици во с.Пресил

- Локален пат Борино-Житоше во должина од  1.2км

 

Share