Почетна » Posts tagged 'ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Бучин'

Архива на тагови: ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Бучин

ООУ „Св. Кирил и Метoдиј“ с.Бучин продолжува со реализација на меѓународниот проект „Учи и играј со ИКТ“ кој е дел од програмата Еразмус+ на Европската Унија

Меѓународниот проект  „Учи и играј со ИКТ“, кој се спроведува во рамките на Еразмус+ програмата на Европската Унија, а го  реализира општинското основно училиште „Св.Кирил и Методиј“ од  с.Бучин, Општина Крушево опфаќа повеќе активности со кои учениците и наставниците од повеќе европски земји ќе имаат можност да ги развиваат јазичните, комуникациските и математичките способности преку примена на икт технологијата.

Благодарение на овој проект, ООУ „Св.Кирил и Методиј“ од с.Бучин беше домаќин на претставници од основни училишта од Ирска, Бугарија, Хрватска, Португалија, Австрија, Литванија и Шпанија кои исто така се вклучени во реализацијата на овој меѓународен проект.

Посетата беше искористена за размена на искуства и практики од образовниот процес во своите земји како и запознавања со историјата и културата на Крушево – како домаќин но и на Р.Македонија воопшто.

На приемот кај Градоначалникот на Општина Крушево, наставниците и директорите истакнаа дека се задоволни од својот престој тука, од храната и гостопримството на граѓаните, а воедно го запознаа Градоначалникот со текот и прогресот на проектот во земјите од каде доаѓаат.

Градоначалникот откако ги запозна со основните податоци за општината и проектите кои се реализираат,  истакна дека е задоволен од одвивањето на овој меѓународен проект, кој е меѓу првите кои се реализираат на територијата на Општина Крушево. Посочи дека се надева на пријатен престој тука како и успешна соработка во иднина на слични вакви проекти за што Општина Крушево е секогаш отворена.

Сподели

Учениците од ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Бучин во посета на партнерското училиште во Бугарија

„Учи и играј со ИКТ“ е меѓународниот проект кој во рамките на Еразмус+ програмата на Европската Унија го реализира општинското основно училиште „Св.Кирил и Методиј“ од Бучин, Општина Крушево.

Во рамките на проектот 11 ученици од населените места Бучин, Пресил и Свето Mитрани, заедно со 5 наставници, беа одлично пречекани од нивните домаќини од училиштето „Димче Дебељанов” во Бургас, Бугарија.

За време на посетата покрај учество со свои точки во одбележувањето на патрониот празник на училиштето од Бургас, учениците и наставниците имаа можност да посетат и повеќе знаменитости во Бургас како и  Планетариумот и Делфинариумот во Варна.

Сепак основна цел на размената беше стекнувањето со нови знаења од примената на ИКТ содржини во наставата што и во целост беше исполнето преку посетата на наставни икт часови кои се реализираа во училиштето – домаќин.

Благодарение на овој проект, учениците ќе имаат можност да ги развиваат јазичните, комуникациските и математичките способности преку примената на икт технологијата.

Оваа посета е само една од многубројните активности кои ќе се спроведат во иднина преку истиот проект. Во периодот од 8 до 11 април 2017 година, училиштето во Бучин ќе прерасне во центар кој во себе ќе обедини училиштата од повеќе европски земји кои се дел од проектот. Во работна посета на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Бучин ќе пристигнат наставници и директори на училишта од Ирска, Бугарија, Хрватска, Португалија, Австрија, Литванија и Шпанија. Само 40-тина дена подоцна во возвратна посета ќе пристигнат ученици и наставници од партнерското училиште во Бургас, кои за прв пат со своето присуство ќе го збогатат одбележувањето на патрониот празник на училиштето во Бучин.

Завршен настан на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Бучин

Со сечење на лента, се прослави успешната реализација на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, имплементиран од  ООУ „Св.Кирил и Методиј“ с. Бучин.

Имено, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Бучин е едно од 13-те училишта во Македонија кое доби грант од УСАИД во висина од  20.000 ЕУР.  Со овие средства се заменија прозорците и вратите во матичното училиште во с.Бучин и се постави и нов училишен под во подрачното училиште во с.Свето Митрани.

Освен големиот грант, ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Бучин доби и дополнителни два помали грантови од УСАИД кои беа искористени за набавка на нови спортски реквизити наменети за матичното училиште во с.Бучин како и за подрачните училишта во с.Свето Митрани и с.Пресил.  Се  постави опрема за играње кошарка во училишните дворови во с.Свето Митрани и с.Пресил, а  дополнително училишниот двор во  подрачното училиште во с.Пресил се поплочи со бекатон плочки.

Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието се имплементираше од страна на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во с.Бучин, со поддршка на Општина Крушево, Министерството за образование и наука како и невладината организација МЦГО.