Почетна » Контакт

Контакт

Општина Крушево

Никола Ѓурковиќ бб

7550 Крушево

тел: ++389 48 477 061

факс: ++389 48 477 046

 e-mail:  opstinakrusevo@krusevo.gov.mk


Локален економски развој: 

e-mail:  ler@krusevo.gov.mk

тел.: 048 477 919 
Локал
 108


Одделение за урбанизам:

e-mail: urbanizam@krusevo.gov.mk

  тел. : 048/477-046
 локал 107