Кино Сојуз и Народна техника на Северна Македонија ќе организираат повеќе национални и меѓународни настани во Крушево

Денес, 22.03.2019, во кабинетот на градоначалникот се одржа средба меѓу градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски и претставници од Кино … Continue reading Кино Сојуз и Народна техника на Северна Македонија ќе организираат повеќе национални и меѓународни настани во Крушево