Ќе се тампонираат патишта до земјоделски површини во неколку населени места

Објавен е тендер за тампонирање на пристапни патишта до земјоделски површини во дел од населените места од општина Крушево преку Центарот за развој на Пелагонискиот регион.

Со овој проект ќе се тампонира во следниве населени места:

  1. Алданци – 400 метри
  2. Борино – 600 метри
  3. Саждево – 400 метри
  4. Пресил – 600 метри
  5. Врбоец – 600 метри

Објавениот тендер можете да го погледнете на електронскиот систем за јавни набавки:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices

Please follow and like us:
Share